Benki Kuu ya Tanzania
Ofisi Ndogo ya Makao Makuu Zanzibar
Tawi la Mtwara
Tawi la Arusha
Ofisi Ndogo ya Makao Makuu Dar es Salaam
Tawi la Mbeya
Tawi la Mwanza
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Sera ya fedha ni maamuzi na kazi zinazofanywa na Benki Kuu kwa niaba ya serikali ili kudhibiti ujazi wa fedha katika uchumi kwa kuongeza au kupunguza ...
Benki Kuu ya Tanzania imepewa mamlaka ya kutoa leseni, kusimamia, kudhibiti na kufuta leseni za benki, taasisi za fedha pamoja na maduka ya fedha za kigeni. Taasisi za Fedha ni ...
Sheria ya Mifumo ya Malipo ya Taifa ya mwaka 2015 inatoa mamlaka kwa Benki Kuu ya Tanzania kusimamia na kudhibiti mifumo ya...
Benki Kuu ya Tanzania inatumia masoko ya fedha, dhamana za serikali na uuzaji na ununuzi wa fedha za kigeni katika kutekeleza sera ya fedha, kuhakikisha...
Kwa mujibu wa Sheria ya Benki Kuu ya mwaka 2006, Benki Kuu ya Tanzania ni taasisi pekee yenye jukumu la kutoa noti na sarafu nchini Tanzania,ambazo zitakuwa...
Benki Kuu ya Tanzania ni wakala wa huduma za kibenki kwa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar.
Tarehe ya biashara:28-Nov-21
Kununua Kuuza
BIF 2.1858 2.2023
EUR 2576.5491 2603.2369
GBP 3044.556 3075.2322
JPY 20.0312 20.2298
KES 20.302 20.4686
RWF 2.1743 2.2581
UGX 0.616 0.6462
USD 2282.9604 2305.79
GOLD 4128756.7058 4171819.7312
ZAR 141.7424 143.111
IBCM
Tarehe ya Biashara
11/24/2021
Kiasi (Million TZS) 4,000.00
JUU 4.50
CHINI 4.50
WASTANI 4.50
Soma zaidi..
REPO
Tarehe ya Biashara
1/29/2018
Rate 1.98
Kiasi (Million TZS) 10,000.00
Tenure (Days) 7
REVERSE REPO
Tarehe ya Biashara
11/26/2021
Rate 7.7
Kiasi (Million TZS) 15,000.00
Tenure (Days) 14