Benki Kuu ya Tanzania
Ofisi Ndogo ya Makao Makuu Zanzibar
Tawi la Mtwara
Tawi la Arusha
Ofisi Ndogo ya Makao Makuu Dar es Salaam
Tawi la Mbeya
Tawi la Mwanza
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Sera ya fedha ni maamuzi na kazi zinazofanywa na Benki Kuu kwa niaba ya serikali ili kudhibiti ujazi wa fedha katika uchumi kwa kuongeza au kupunguza ...
Benki Kuu ya Tanzania imepewa mamlaka ya kutoa leseni, kusimamia, kudhibiti na kufuta leseni za benki, taasisi za fedha pamoja na maduka ya fedha za kigeni. Taasisi za Fedha ni ...
Sheria ya Mifumo ya Malipo ya Taifa ya mwaka 2015 inatoa mamlaka kwa Benki Kuu ya Tanzania kusimamia na kudhibiti mifumo ya...
Benki Kuu ya Tanzania inatumia masoko ya fedha, dhamana za serikali na uuzaji na ununuzi wa fedha za kigeni katika kutekeleza sera ya fedha, kuhakikisha...
Kwa mujibu wa Sheria ya Benki Kuu ya mwaka 2006, Benki Kuu ya Tanzania ni taasisi pekee yenye jukumu la kutoa noti na sarafu nchini Tanzania,ambazo zitakuwa...
Benki Kuu ya Tanzania ni wakala wa huduma za kibenki kwa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar.
Tarehe ya biashara:11-Apr-21
Kununua Kuuza
BIF 2.1898 2.2063
EUR 2718.6746 2746.7854
GBP 3137.2137 3169.0479
JPY 20.8525 21.0552
KES 21.3448 21.5181
RWF 2.316 2.3802
UGX 0.6032 0.6329
USD 2287.099 2309.97
GOLD 3989752.7389 4031428.9431
ZAR 157.1619 158.5701
IBCM
Tarehe ya Biashara
4/9/2021
Kiasi (Million TZS) 7,000.00
JUU 4.00
CHINI 3.50
WASTANI 3.64
Soma zaidi..
REPO
Tarehe ya Biashara
1/25/2019
Rate 4.5
Kiasi (Million TZS) 20,000.00
Tenure (Days) 14
REVERSE REPO
Tarehe ya Biashara
4/9/2021
Rate 5.74
Kiasi (Million TZS) 25,000.00
Tenure (Days) 14