Tawi la Dodoma
Tawi la Zanzibar
Tawi la Mtwara
Tawi la Arusha
Tawi la Mwanza
Benki kuu ya Tanzania
Tawi la Mbeya
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Sera ya fedha ni maamuzi na kazi zinazofanywa na Benki Kuu kwa niaba ya serikali ili kudhibiti ujazi wa fedha katika uchumi kwa kuongeza au kupunguza ...
Benki Kuu ya Tanzania imepewa mamlaka ya kutoa leseni, kusimamia, kudhibiti na kufuta leseni za benki, taasisi za fedha pamoja na maduka ya fedha za kigeni. Taasisi za Fedha ni ...
Sheria ya Mifumo ya Malipo ya Taifa ya mwaka 2015 inatoa mamlaka kwa Benki Kuu ya Tanzania kusimamia na kudhibiti mifumo ya...
Benki Kuu ya Tanzania inatumia masoko ya fedha, dhamana za serikali na uuzaji na ununuzi wa fedha za kigeni katika kutekeleza sera ya fedha, kuhakikisha...
Kwa mujibu wa Sheria ya Benki Kuu ya mwaka 2006, Benki Kuu ya Tanzania ni taasisi pekee yenye jukumu la kutoa noti na sarafu nchini Tanzania,ambazo zitakuwa...
Benki Kuu ya Tanzania ni wakala wa huduma za kibenki kwa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar.
Tarehe ya biashara:25-Oct-20
Kununua Kuuza
BIF 2.1889 2.2054
EUR 2709.6371 2737.6571
GBP 2994.9583 3025.8315
JPY 21.836 22.0501
KES 21.0325 21.2038
RWF 2.3329 2.3639
UGX 0.589 0.6181
USD 2286.2278 2309.09
GOLD 4373164.9749 4419205.7147
ZAR 141.2472 142.62
IBCM
Tarehe ya Biashara
10/23/2020
Kiasi (Million TZS) 11,500.00
JUU 4.00
CHINI 3.50
WASTANI 3.93
Soma zaidi..
REPO
Tarehe ya Biashara
1/25/2019
Rate 4.5
Kiasi (Million TZS) 20,000.00
Tenure (Days) 14
REVERSE REPO
Tarehe ya Biashara
8/20/2020
Rate 5.67
Kiasi (Million TZS) 5,000.00
Tenure (Days) 14