Miongozo
Na. Kikundi Jina  
1. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - MWONGOZO WA MIPANGO YA DHARURA KWA BENKI NA TAASISI ZA FEDHA. Pakua
2. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - MWONGOZO WA UPANGAJI WA UREJESHAJI KWA BENKI NA TAASISI YA FEDHA. Pakua
3. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - GUIDELINES ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL RISKS MANAGEMENT, 2022 Pakua
4. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - TANZANIA QUICK RESPONSE CODE STANDARD (TANQR CODE STANDARD 2022) Pakua
5. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - MWONGOZO WA NAMNA YA KUSHIRIKI KATIKA SOKO LA AWALI NA LA UPILI LA DHAMANA ZA SERIKALI ZA MUDA MREFU Pakua
6. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - MWONGOZO WA NAMNA YA KUSHIRIKI KATIKA SOKO LA AWALI NA LA UPILI LA DHAMANA ZA SERIKALI ZA MUDA MFUPI Pakua
7. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - STRESS TESTING GUIDELINES FOR BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS 2022 Pakua
8. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT GUIDELINES FOR BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS 2021 Pakua
9. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - OUTSOURCING GUIDELINES FOR BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS 2021 Pakua
10. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - THE SOCIAL SECURITY SCHEMES INVESTMENT GUIDELINES 2021 Pakua
11. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - Risk Management Guidelines for Banks 2010 Pakua
12. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - Guidance Note on Implementation of IFRS 9 Pakua
13. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - Guidance Note on Imlementation of IFRS 16 Pakua
14. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - IBCM OPERATIONAL GUIDELINES Pakua
15. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - CDS OPERATIONAL GUIDELINES Pakua
16. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - Guidelines for Banking Consumer's Complaints 2015 Pakua
17. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - Bancassurance Guidelines for Banks and Financial Institutions 2019 Pakua
18. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - Anti-Money Laundering Guidelines for Banks, 2009 Pakua
19. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - CHEQUE STANDARDS AND SPECIFICATIONS Pakua
20. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - PAPER INSTRUMENT STANDARDS Pakua
21. Sheria, Kanuni, Waraka, Miongozo Miongozo - Guidelines on Agent Banking for Banks and Financial institutions, 2017 Pakua