Muundo wa Taasisi

Muundo wa taasisi uko katika sehemu tatu:

 1. Ofisi Kuu:
 2. Ofisi Kuu ya BoT inamhusu Gavanaakisaidiwa na Manaibu Gavana watatu; Naibu Gavana, Utawala na Udhibiti wa Ndani , Naibu Gavana Uchumi na Sera na Naibu Gavana Usimamizi na Uthabiti wa Sekta ya Fedha.

  Viongozi wote wa Ofisi Kuu wanasimamia Kurugenzi mbalimbali kama ifuatavyo:
  Ofisi ya Gavana - Kurugenzi ya Huduma za Sheria, Kurugenzi ya Ukaguzi wa Ndani na Idara ya Uhusiano wa Umma na Itifaki.

  Ofisi ya Naibu Gavana (Utawala na Udhibiti wa Ndani) - Kurugenzi ya Utawala na Rasilimali Watu, Kurugenzi ya Miliki, Kurugenzi ya Mifumo ya Habari na Mawasiliano, Idara zinazojitegemea za Mpango Mkakati, Usimamizi wa Vihatarishi, Usalama wa Ndani na Chuo cha Benki Kuu - Mwanza.

  Ofisi ya Naibu Gavana (Uchumi na Sera) - Kurugenzi ya Utafiti na Sera za Uchumi, Kurugenzi ya Masoko ya Fedha, Kurugenzi ya Huduma za Kibenki, Matawi ya Benki Kuu.

  Ofisi ya Naibu Gavana (Uthabiti na Usimamizi wa Sekta ya Fedha) - Kurugenzi ya Uthabiti na Usimamizi wa Mabenki, Kurugenzi ya Fedha, Kurugenzi ya Mifumo ya Malipo ya Taifa.

 3. Menejimenti
 4. Hii inaundwa na Wakurugenzi, Mameneja na mameneja wasaidizi
 5. Wafanyakazi.